Tuning: E A D G B E
Key: Am

Chords

[Intro]

Am C D Em Am C D Em

Am C D Em

Am C

D YA siEmzhu smotAmryu

[Verse 1]

chuzhoye Cnebo iz chuDzhogo okEmna,

ne Amvizhu ni odCnoi znaDkomoi zvezEmdy.

YA hoAmdil po vsem doCrogam

tuDda syuEmda, oberAmnulsya

ne Csmog razglyaDdet' sleEmdy.

[Chorus]

No yesli Amyest' karmane CpachkaD sigaEmret,

Znachit, Amvse ne tak uzh Cploho

Na seDgodnyashnii Emden',

biAmlet na samoClet

serebDristym kryEmlom,

CHto vzleAmtaya, ostavClyayet zemDle lish' Emten'.

[Interlude]

Am C D Em Am C D Em

Am C D Em Am C

D nikEmto ne hoAmtel C

[Verse 2]

Byt' vinoDvatym bez viEmna,

nikAmto ne hoCtel

Rukami Dzhar zagreEmbat'.

A bez Ammuzyki Cna miru

DSmert' ne krasEmna,

A bez Ammuzyki

Ne Chochetsya DpropaEmdat'.

[Chorus]

No yesli Amyest' karmane CpachkaD sigaEmret,

Znachit, Amvse ne tak uzh Cploho

Na seDgodnyashnii Emden',

biAmlet na samoClet

serebDristym kryEmlom,

CHto vzleAmtaya, ostavClyayet zemDle lish' Emten'.

[Solo]

Am C D Em Am C D Em

Am C D Em Am C

[Chorus]

D Em No yesli Amyest' karmane CpachkaD sigaEmret,

Znachit, Amvse ne tak uzh Cploho

Na seDgodnyashnii Emden',

biAmlet na samoClet

serebDristym kryEmlom,

CHto vzleAmtaya, ostavClyayet zemDle lish' Emten'.

[Interlude]

Am C D Em Am C D Em

Am C D Em Am C D Em

[Outro]

Am C D Em Am C D Em

Am C D Em Am C D Em

Am C D Em Am C D Em

Am C D Em Am C D Em

Am C D Em Am C D Em

Am C D Em Am

Size
14
Transpose