Tuning: D G C F A D
Key:

Chords

[Intro]

D5 F5 D5 F5 D5 F5 D5 F5 D5 F5 D5 F5 D5 F5 D5 F5

D5 F5 D5 F5 D5 F5 D5 F5 D5 F5 D5 F5

D5 F5 D5 F5

[Verse 1]

D5 F5I'mD5 notF5 D5the onF5ly one D5

Who's F5been

D5Thinking F5the wayD5 I've been F5

D5 F5 D5 F5 D5 Things F5got toD5 change F5

D5 Things F5got toD5 change

F5If they D5don't F5we'll allD5 F5be dead

D5 F5 D5 F5

[Bridge]

D5

[Verse 2]

We'veF5 got D5to watch,F5 D5and F5listen D5 F5

To D5those F5thingsD5 we F5aren't told D5 F5 D5 F5

D5 OurF5 livesD5 F5seem D5dictaF5ted D5 F5

By D5thoseF5 whoD5 We don't F5

know of

D5 F5 D5 F5 D5 I'm F5tellingD5 you F5

D5I'm tellF5ing you D5

F5There's D5cold F5windD5 coF5ming soon D5 F5 D5 F5

[Bridge]

D5Break free

We've got to

Break free

We've got to

Break free

We've got to

Break free

[Breakdown]

D5 F#5 D5 F#5 D5 F#5 D5 F#5 D5

[Verse 3]

D5 Or else your F#5lifeD5 is ruined F#5 D5

Or else your F#5lifeD5 is ruined F#5 D5

D5 Or else your F#5lifeD5 is ruined F#5 D5

Or else your F#5lifeD5 is ruined F#5 D5

D5 Break F#5freeD5 from the one that bindsF#5 D5you

Break F#5free D5from the dark F#5 D5

D5 Break F#5freeD5 from the one that confinesF#5 D5you

Break F#5free D5from the dark F#5 D5

[Bridge]

D5 F5 D5 F5 D5 F5 D5 F5 D5 F5 D5 F5 D5 F5 D5 F5

[Verse 4]

D5 F5I'mD5 notF5 D5the onF5ly one D5

Who's F5been

D5Thinking F5the wayD5 I've been F5

D5 F5 D5 F5 D5 Things F5got toD5 change F5

D5 Things F5got toD5 change

F5If they D5don't F5we'll allD5 F5be dead

D5 F5 D5 F5 D5Break free.

Size
14
Transpose