Tuning: E A D G B E
Key: Cm

Chords

[Intro]

Csus2 Cm Csus2 Cm Csus2 Cm Csus2 Cm Bb Bbsus4 Bb Bbsus4 Bb Bbsus4 Bb Bbsus4

Csus2 Cm Csus2 Cm Csus2 Cm Csus2 Cm Bb Bbsus4 Bb Bbsus4 Bb Bbsus4 Bb Bbsus4

Eb Ab Bb Csus2

Fm Eb

[Verse 1]

Ab Bb Boże Csus2wiedzieć chcę Cm Csus2 Cm

Csus2 Cm Czy Csus2wszystko Cmma na BbpewnoBbsus4 sens Bb Bbsus4

Bb Bbsus4 Bb Bbsus4 Ty jeCsus2dyny wiesz Cm Csus2 Cm

Csus2 Cm Co Csus2komu zCm nas piBbsaneBbsus4 jest Bb Bbsus4

[Pre-Chorus]

Bb Bbsus4 Bb Jak Bbsus4wytłumEbaczysz mi Abznów brak Bbwspółczucia Csus2nas

Tak Fmtrudno odEbróżnić nam Abdobro od Bbzła

Czy Ebwiedzieć Abchcesz, Å¼e Bbkażdym mym Csus2dniem

FmBardziej Ebmocniej ten odAbczuwam Bblęk

Co może przynieść Csus2nowy dzień ?

[Chorus]

Ab Dla Ciebie płacz Csus2dla mnie Bbsus2śmiech

Ab Co może przynieść Csus2nowy dzień ?

Ab Dla Ciebie płacz Csus2dla mnie Bbsus2śmiech

[Verse 2]

Nie ukCsus2rywaj nic Cm Csus2 Cm

Csus2 Cm Skoro Csus2wszystko Cmtak najBblepiejBbsus4 wiesz Bb Bbsus4

Bb Bbsus4 Bb Czy Bbsus4ty nie czuCsus2jesz Cmnic Csus2 Cm

Csus2 Cm Gdy Csus2ktoś przeCmlewa BbludzkąBbsus4 krew Bb

Bbsus4

[Pre-Chorus]

Bb Bbsus4 Bb Jak Bbsus4wytłumEbaczysz mi Abznów brak Bbwspółczucia Csus2nas

Tak Fmpełen sprzecEbzności jest nasz Abpodły Å›wiBbat

Ebczy wiedzieć Abchcesz, Å¼e Bbkażdym mym Csus2dniem

FmBardziej Ebmocniej ten odAbczuwam Bblęk

Co może przynieść Csus2nowy dzień ?

[Chorus]

Ab Dla Ciebie płacz Csus2dla mnie Bbsus2śmiech

Ab Co może przynieść Csus2nowy dzień ?

Ab Dla Ciebie płacz Csus2dla mnie Bbsus2śmiech

[Bridge]

EbPociesz Abmnie Bbucisz mój Csus2płacz

Niech Fmciszej Ebciszej ciszej

AbSobie Å‚Bbkam

Co może przynieść Csus2nowy dzień ?

[Chorus]

Ab Dla Ciebie płacz Csus2dla mnie Å›miech

Ab Co może przynieść Csus2nowy dzień, ya Ab

Dla Ciebie płacz Csus2dla mnie Bbsus2śmiech

Ab Co może przynieść Csus2nowy dzień Ab

Csus2 Wa Abay yay yay

Co może przynieść Csus2nowy, nowy, nowy, nowy, nowy Abdzień ?

Dla Ciebie płacz Csus2dla mnie Bbsus2śmiech Ab

[Outro]

Csus2 Ab Csus2 Ab

Csus2 Ab Csus2 Bbsus2

Size
14
Transpose