Tuning: E A D G B E
Key: G

Chords

[Intro]

"Hey Kepi, how you doin'?"

I'm doin' Gfine

[Verse]

I'm doin' fine,C so leave me alone,G so leave me alone,D I'm doin' fine

G I'm doin' fine,C so leave me alone,G so leave me alone,D I'm doin' fine

G I'm doin' fine,C so leave me alone,G so leave me alone,D I'm doin' fine

G I'm doin' fine,C so leave me alone,G so leave me alone,D I'm doin' Gfine

Size
14
Transpose