Tuning: E A D G B E
Key:

Chords

[Intro]

E EMaiaG#m/D#gare

C#m JunpaBku no kumo A

MiE/G#orosu F#haruka na Bsora made

ETokihaG#m/D#nate

C#m Jiyu Bna tamashii A

KaBze ni notte E

[Pre-Verse]

A G E A G A A# A G

[Verse]

E Soshite yatsura mo AyatGte kuEru

E Kono hoshi neratteD Akuru Eze

E Araburu yokan GFight! AFight! EFight!

E Ore ga chikyu no Atate Gni naEru

[Pre-Chorus]

So sa Ctokoton tomarazu Dtatakau

Aoi Cchikyu ga tomarazu F#mawaru tame Bni

[Chorus]

ETachimuG#m/D#kae sC#mhin neBkometa A

KoE/G#bushi wa F#dare ni mo Bmakenai

EMisete G#m/D#yare C#masu Bsukuu no waA koBno yuki saC D For The World!

[Outro]

E

Size
14
Transpose