Tuning: Eb Ab Db Gb Bb Eb
Key: Eb

Chords

[Intro]

Eb5 B5 Db5 Ab5 Eb5 B5

Db5

[Verse 1]

Eb5 B5

[Brainwashing]

Db5Piece of Ab5Rag

Eb5Take it off B5mast,

And Db5stick it up your Gb5ass

Eb5Now it's time to B5slaughter

Db5In it's fucking Ab5honor

Eb5 B5 Db5 What bunch of fucking shit!

[Chorus]

Gb5Fuck the flagAb5 and fuck Eb5you!

Gb5Fuck the flagAb5 and fuck Eb5you!

Gb5Fuck the flagAb5 and fuck Eb5you!

B5Fuck the flag, fucking flag, Db5fuck the flag!

B5Fuck the flagDb5 and fuck Eb5you!

[Bridge]

B5 Here's flag

Take this match

Burn, that, fucker!

[Chorus]

Gb5Fuck the flagAb5 and fuck Eb5you!

Gb5Fuck the flagAb5 and fuck Eb5you!

Gb5Fuck the flagAb5 and fuck Eb5you!

Gb5Fuck the flagAb5 and fuck

Eb5You are fucking asshole!

Size
14
Transpose