Tuning: E A D G B E
Key: Am

Chords

[Intro]

Dm Dm/F [E7b9] Bb7

Aaug

want Amyou

[Verse 1]

want you so baaaaad

want yoooooou

want you so Am7baaaCd

It's Ddriving me Fmad

It's Gdriving [E7b9]me Am7mad

A7 want Dm7you

want you so baaad, babe

want yoooooou

want you so Dm7baaaFd

It's Cdriving me Bbmad

It's driving me [E7b9]mad 

[Pre-Chorus]

want Amyou

[Verse 2]

want you so baaad, babe

want yoooooou

want you so Am7baaaCd

It's Ddriving me Fmad

It's Gdriving [E7b9]me Am7mad

A7 want Dm7you

want you so baaaad

want yoooooou

want you so Dm7baaaFd

It's Cdriving me Bbmad

It's driving me [E7b9]mad 

[Pre-Chorus]

She's so

[Chorus]

Dm Dm/F [E7b9] Bb7heavyy-Aaug

DmHeavy, heavy, Dm/FheavyyE7b9y Bb7 Aaug

[Solo]

Am Am7 C D F G [E7b9] Am7

A7 Dm7 Dm7 F G Bb

[Pre-Chorus]

[E7b9]She's so

[Chorus]

Dm Dm/F [E7b9] Bb7heavyyAaug

She's so heavy

Heavy, heavyyy

[Verse 3]

want Amyoooou

want you so baaaaaad

want yooooou

want you so Am7baaaCd

It's Ddriving me Fmad

It's Gdriving [E7b9]me Am7mad

A7 want Dm7you

You know want you so baaad, babe

want yooooou

You know want you so Dm7baaaFd

It's Cdriving me Bbmad

It's driving me [E7b9]mad 

[Pre-Chorus]

Yeah

She's so

[Outro]

Dm Dm/F [E7b9] Bb7

Aaug Dm Dm/F [E7b9]

Bb7 Aaug Dm Dm/F

[E7b9] Bb7 Aaug Dm

Dm/F [E7b9] Bb7 Aaug

Dm Dm/F [E7b9] Bb7

Aaug Dm Dm/F [E7b9]

Bb7 Aaug Dm Dm/F

[E7b9] Bb7 Aaug Dm

Dm/F [E7b9] Bb7 Aaug

Dm Dm/F [E7b9] Bb7

Aaug Dm Dm/F [E7b9]

Bb7 Aaug Dm Dm/F

[E7b9] Bb7 Aaug Dm

Dm/F [E7b9] Bb7 Aaug

Dm Dm/F [E7b9] Bb7

Aaug Dm Dm/F [E7b9]

Bb7 Aaug Dm Dm/F

[E7b9] Bb7 Aaug

Size
14
Transpose