Tuning: E A D G B E
Key: F#

Chords

[Intro 2]

F#/B Bmaj7 F#/B Bmaj7

F# F#6/C# F# F#6/C#

F#/B Bmaj7 F#/B Bmaj7

F# F#6/C# F#

F#6/C#

[Verse 1]

F#/BSan Bmaj7 daratingF#/B Bmaj7ang mga salita F#

F#6/C# F# F#6/C# F#/BNa Bmaj7 nanggagalingF#/B sa Bmaj7aming dalawa F#

F#6/C# F# F#6/C# F#/BKung Bmaj7 lumisan ka,F#/B Bmaj7wag naman sana F#

F#6/C# F# F#6/C# IF#/Bka'y Bmaj7 kumapit na,F#/B nang Bmaj7di makawala F#

F#6/C# F# F#6/C#

[Aking]

[Chorus]

F#/B Bmaj7 sinta,F#/B Bmaj7ikaw na ang tahaF#nan atF#6/C# mundo F#

F#6/C# Sa pag F#/B_____Bmaj7____baF#/Blik, Bmaj7 mananatili F#na saF#6/C# piling mo F#

Mundo'y F#6/C#magiging i

[Intrelude]

F#/B Bmaj7 F#/B Bmaj7

[Verse 2]

F#/Bkaw 

Wag mag alaBmaj7la kung nahihirapan F#ka F#6/C# F# F#6/C#

Halika F#/Bna, Bmaj7 sumama F#/Bka 

PagBmaj7masdan ang mga taF#la F#6/C# F# F#6/C#

[Chorus]

AF#/Bking Bmaj7 sinF#/Bta, Bmaj7 ikaw na ang taF#hananF#6/C# at munF#do F#6/C#

Sa F#/Bpag Bmaj7_____bF#/Ba__liBmaj7k, mananatilF#naF#6/C# sa pilingF# mo

MunF#6/C#do'y magigingG#m7 ikaw

[Bridge]

Limutin na angD#m7 mundo

Nang magkasamaC# G#m7 tayo

Sunod sa bawatF# galaw

Hindi na mali C#

[Solo 1]

F# ligaw

HinF#6/C#di na maliF#ligaw

HinBmaj7di na maliF#/Bligaw

HinF#6/C#di na maliF#ligaw

HinBmaj7di na maliF#/BligawC#sus4 

HinC#di na C#sus4mali C#

[Solo 2]

liF#/Bgaw 

HinBmaj7di na maliF#/Bligaw

HinBmaj7di na maliC#ligC#sus4aw 

HinC#di na C#sus4maliligC#aw C#sus4 

HinC#di na C#sus4mali

[Solo (Additional)]

F#/B Bmaj7 F#/B Bmaj7

C# C#sus4 C# C#sus4 C# C#sus4 C# C#sus4

F#/B Bmaj7 F#/B Bmaj7

C# C#sus4 C# C#sus4 C# C#sus4

C# liC#sus4gaw

[Chorus]

F#/BA___kBmaj7ing_ sF#/Bin_taBmaj7,__ ikaw na ang F#tahaF#6/C#nan at F#mundo F#6/C#

F#/BSa Bmaj7pag _F#/B___baBmaj7___lik, mananaF#tili naF#6/C# sa piF#ling mo

F#6/C#Mundo'y magiF#/Bging (A) Bmaj7ikaw (king)F#/B Bmaj7sinta, ikaw na F#ang tahaF#6/C# nan F#at mundo F#6/C# F#/B

Bmaj7Sa pagF#/Bbalik, manaF#natiliF#6/C# na saF# piling mo F#6/C#

[Outro]

Mundo'y maEmaj7giging ikaw

Limutin G#m7na B ang mundo

Nang magkaF#m/Asa____Emaj7____ma tayo

Sunod sa G#m7ba___Bwat galaw

Hindi na F#m/Amaliligaw

Mundo'y magi

Size
14
Transpose