Tuning: E A D G B E
Key: C

Chords

[Intro]

C G Am Dm

G C G Am

Dm Em

[Verse 1]

C

Chisai Ftoki no koto

OCmoi dashite DmgoraEmC

Sono me Fsotto ake

NaCtsukashii futari gaDm mieteEta C

[Chorus]

CandyG says Am

Candy says Dm

G C CandyG says Am

Candy says Dm E

[Verse 2]

C Chisai Fomoide mo

WaCsurenai de ite DmkureEmta C

Kokoro no Foku kara

TsuCkuri dashita kinoDm no memoEry C

[Chorus]

CandyG says Am

Candy says Dm

G C CandyG says Am

Candy says Dm E

[Bridge]

Setsunai to sakende temo

Anata wa kiete iku

DakeGdo, kakete iku C

Itsumade mo G

Omoide no Fato o

G Omoide no aAmto o

Omoide no aGto o

Omoide no aCto Go

[Outro]

C CandyG says C

Candy says G

C CandyG says C

Candy says G C

Size
14
Transpose