Tuning: E A D G B E
Key: Am

Chords

[Intro]

A5 G5 F5

E5

[Verse 1]

F#5Kore ijou no jigoku wa

E5Nai D5darou to shinjitakatta

C#5SareB5do jinrui saiakuA5 no hi wa

ItsuG5mo toutotsu ni C#5

TobiA5ra tataku oto wa

G5TaeF5zu hidoku busahou de

E5ManuD5karezaru saiyaC5kuno hi wa

AkuA#5mu no you ni E5

[Pre-Chorus]

F#5Sugishi hi D5aragaE5moA5no E/G#

F#5Yatsura wa D5kuchiku suE5beki teki da Fdim

A5Ano hi doF5nna kao G5de hitomi de C5 G/B

A5Oretachi F5mitsumeE5teita?

F5Nani sutereba akuE5ma mo shinogeru?

A5Inochi saG/BtamashiC5saA/C#kesshiD5te oshiB/D#ku wa koeE5nai

[Chorus]

SaA5sageG5yo! SaC5sageyo!

F5ShinG5zou wo saC5sageyo! G/B

SuF5bete G5no giC5sei wa iF5ma, koG5no toki no E5tame ni

SaC5sageBb/Dyo! SaEb5sageyo!

Ab5ShinBb5zou wo saEb5sageyo! Bb/D

SuC5sumu Bb5beki miEb5rai wo

Sore Ab5te de kirihiraC5ke! Bb5

[Outro]

C5 Bb5 C5 Ab5 Ab5 G5 Eb5 Db5

Eb5 Db5 Eb5 Db5 B5 Eb5

Size
14
Transpose